Sanayilerde Serbest Piyasanın Döviz Etkisi

Sanayilerde Serbest Piyasanın Döviz Etkisi Yabancı para yani döviz ile işlem yapan sanayi firmaları, piyasadaki dalgalanmalardan direkt olarak olumlu ya da olumsuz etkilenirler. İthalat yapan firmalar artan döviz kurları karşısında ilave borç yükü altına girerken, ihracat yapan firmalar ise tam tersi, ilave döviz kazancı elde ederler.

Sanayilerde Serbest Piyasanın Döviz Etkisi

Serbest Piyasa

Fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği, devlet mekanizmasının baskın bir rol oynamadığı piyasalara serbest piyasa denir. Sanayilerde Serbest Piyasanın Döviz Etkisi Bu piyasalarda işlem görev döviz, kendisine olan talep artıp, piyasada azaldığı sürece fiyatı yükselecek, piyasa da bollaştığı sürece de fiyatı düşecektir. Klasik iktisadın Nedret Kanunu bize bu durumu açıkça ifade etmektedir.

Ülkemiz sanayi alanında ki yatırımlarında kullanılacak teknolojileri çoğunlukla ithal eder konumdadır. Teknolojide kullanılacak makine ve teçhizatlar Avrupa sanayilerinde üretilmiş ve bizim ülkemize satılan makinelerdir. Yurt dışından ithal edilen bu makineler yabancı para yani döviz cinsinden işlem görülerek satışı gerçekleştirilir. Bu da doğrudan firmaları döviz etkisi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Yüksek kurdan işlem gören yabancı para, yatırımcıların, yatırım kararlarını doğrudan etkilemektedir. Döviz kurlarında ki belirsizlik ve dalgalanma hali sanayi yatırımcılarının gelecek yatırım projelerini belirsiz kılar. İlave borç yükü altına girmeme ve projelerini bekletme eğilimde olurlar. Bu da ithalata bağlı sanayi yatırımlarının gecikmesine ve bir anlamda da önünün tıkanmasına sebep olacaktır.

Olumlu Tarafı

Eğer ihracat yapıyorsanız, piyasadaki döviz fiyatları artışı sizin için olumlu bir kazanç ifadesidir. Döviz kurları yükselme eğilimde olduğu müddetçe, ürün ya da hizmetinizi döviz cinsinde ihraç edeceğiniz için, kazancınız artacaktır demektir. Artan kazançlar da sanayi yatırımcısı ya da üreticisinin, üretimini veya yatırımını arttırma etkisi gösterir. Artan yatırımlar ve artan üretim kapasitesi domino etkisi ile ara malzeme üreticilerine, tedarikçilere, fason üreticilere, ham madde üreticilerine, iş gücü istihdamına olumlu anlamda etki edecektir. İhracat yaptığınız sürece, ihracatınızı artıracak ve kazancınızı yükselteceksiniz. Devlet tarafından sağlanan ihracat teşvik yatırımları ile de maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Sonuç

Sanayilerde serbest piyasanın döviz etkisini, olumlu anlamda hissettirmek için, devlet tarafından ihracat teşvikleri kapsamı genişletilmeli, teşvik kapsamına girmek kolaylaştırılmalıdır. Bu anlamda sanayicilerin önü açılmalı maliyet yüklerine destek olunmalıdır. İthalat yapan firmalar için, artan döviz maliyetlerini azaltmak adına gümrük vergilerinde indirimler yapılmalı, makine ve teçhizatların yurt içine girişi kolaylaştırılmalıdır. En kesin çözüm olarak bir an önce teknolojik yatırımları kendimiz yapmalı, kendi teknolojimizi kendimiz üretebilir hale gelip, dışa bağımlılığı minimize etmeliyiz ki döviz ihtiyacımız ortadan kalksın.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

  1. Sanayilerde Serbest Piyasanın Döviz Etkisi Sanayilerde Serbest Piyasanın Döviz Etkisi için yorumda bulun

    Sanayilerde Serbest Piyasanın Döviz Etkisi için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Sanayilerde Serbest Piyasanın Döviz Etkisi için ilk yorumu yapabilirsin.